Tmel Lutex ATN asfaltový náter 9,6 kg
54,67 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
Tmel Lutex ATN asfaltový náter 9,6 kg
54,67 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024

Asfaltový náterový tmel určený predovšetkým na renovačné nátery striech a k hydroizolačným náterom základov stavieb. Hlavnou prednosťou je možnosť použitia aj pri nižšej teplote. Výdatnosť: - 0,7 kg/m2 pri jednej vrstveRiedenie: - neriedi sa Príprava podkladu Podklad musí byť pred aplikáciou čistý, suchý, bez mastných škvŕn, či iných nečistôt, ktoré by mohli znížiť priľnavosť náteru. Nesmie byť mokrý a ani zamrznutý.Aplikácia Pred použitím tmel dôkladne premiešajte - neriedi sa. Nanášajte v dvoch vrstvách pokrývačskou štetkou, štetcom alebo striekaním. Potrebný je vrchný náter Reflexolom alebo Alumatolom. 

HYDRO BLOK B400 - Asfaltová izolačná stierka cierna 5 kg
32,28 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
HYDRO BLOK B400 - Asfaltová izolačná stierka cierna 5 kg
32,28 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024

Stierková asfalto-bentonitová, vodou riediteľná hydroizolačná hmota s obsahom syntetických armovacích vlákien. Syntetické vlákna vytvárajú v zmesi výstužnú spevňujúcu nosnú vložku. Nanesením tejto hmoty na podklad a po jej vyschnutí sa vytvorí pevný hydroizolačný kompozitný povlak, ktorý nahradzuje bežne používané hydroizolačné pásy.Vlastnosti :-       Na vodorovné i zvislé plochy-          Vhodná pre novostavby a rekonštrukcie-          Flexibilná – s výstužným vláknom-          Aj pre interiéry-          Izolácie priamo pod dlažbu a obklady-          Znižuje v skladbe hrúbku nášlapnej vrstvy-          Dobrá pevnosť v ťahu-          Vysoká pružnosť, vodotesnosť-          Odolnosť proti poveternostným vplyvom, mrazuvzdorná-          Odolnosť proti stárnutiu vo vode a teple. -          Pri aplikácií vytvára jednoliatu hmotu bez nebezpečia nedokonalých spojov. -          Pri postupnom nanášaní viacerých vrstiev dôjde k ich homogénnemu spojeniu-          Bez obsahu rozpúšťadiel, bez zápachuPoužitie -          k hydroizolácií poréznych materiálov v interiéroch i exteriéroch budov -          balkóny, terasy, kúpeľne, práčovne, umyvárne, pivnice.

HYDRO BLOK B400 - Asfaltová izolačná stierka cierna 10 kg
62,10 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
HYDRO BLOK B400 - Asfaltová izolačná stierka cierna 10 kg
62,10 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024

Stierková asfalto-bentonitová, vodou riediteľná hydroizolačná hmota s obsahom syntetických armovacích vlákien. Syntetické vlákna vytvárajú v zmesi výstužnú spevňujúcu nosnú vložku. Nanesením tejto hmoty na podklad a po jej vyschnutí sa vytvorí pevný hydroizolačný kompozitný povlak, ktorý nahradzuje bežne používané hydroizolačné pásy.Vlastnosti :-       Na vodorovné i zvislé plochy-          Vhodná pre novostavby a rekonštrukcie-          Flexibilná – s výstužným vláknom-          Aj pre interiéry-          Izolácie priamo pod dlažbu a obklady-          Znižuje v skladbe hrúbku nášlapnej vrstvy-          Dobrá pevnosť v ťahu-          Vysoká pružnosť, vodotesnosť-          Odolnosť proti poveternostným vplyvom, mrazuvzdorná-          Odolnosť proti stárnutiu vo vode a teple. -          Pri aplikácií vytvára jednoliatu hmotu bez nebezpečia nedokonalých spojov. -          Pri postupnom nanášaní viacerých vrstiev dôjde k ich homogénnemu spojeniu-          Bez obsahu rozpúšťadiel, bez zápachuPoužitie -          k hydroizolácií poréznych materiálov v interiéroch i exteriéroch budov -          balkóny, terasy, kúpeľne, práčovne, umyvárne, pivnice.

DENBIT DK-ATN - Asfaltový izolačný lak cierna 4,5 kg
20,50 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
DENBIT DK-ATN - Asfaltový izolačný lak cierna 4,5 kg
20,50 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024

Bitúmenová hmota so syntetickým kaučukom vylepšujúca priľnavosť k rôznym podkladom. Tvorí veľmi elastický ochranný náter odolný voči vode, slabým kyselinám a zásadám s použitím na mierne vlhké a suché podklady v exteriéri. Je schopný zaliať mikrotrhliny a je trvalo plastický aj pri nízkych teplotách. Vhodný pre hydroizoláciu terás s nadbetónovanou spádovou vrstvou, či k ochrane suterénneho muriva. Spotreba:- cca 0,5-0,9 kg/m2Druhy podkladov Podklady z asfaltových lepenkových pásov, starých bitúmenových náterových hmôt, betón a podobné minerálne podklady, cementové, cementovo-vápenné omietky a podklady ošetrené DenBit BR-ALP a DenBit ALP 300. Príprava podkladuStaré asfaltové hydroizolácie: Podklad musí byť bez akýchkoľvek nečistôt, bez ostrých rán a stojatej vody. Nesmie byť zmrznutý, vlhký alebo pokrytý inoväťou. Je nutné odstrániť staré, krehké a olupujúce sa vrstvy so slabou priľnavosťou. Bubliny rozrežte do kríža a podlepte s použitím strešného bitúmenového lepidla alebo Denbit Bond. Drobné nevyplnené miesta v asfaltových podkladoch vyplňte opravnou stierkovou hmotou DenBit U. Betónové podklady a murivo: Na murive musí byť omietka, odstráňte prach, zaoblite ostré hrany. Všetky nevyplnené miesta podkladu zaškárujte alebo vyplňte. Nové omietky a betóny musia byť vyzreté. Na podklad pred nanášaním DenBitu DK-ATN naneste penetračný náter DenBit BR-ALP alebo DenBit ALP 300, ktorý musí dôkladne zaschnúť. Aplikácia Príprava produktu Náter je potrebné pred použitím priamo v obale zamiešať nízkootačkovým miešadlom na získanie homogénnej hmoty. Na povrchu sa môže oddeliť rozpúšťadlo, ktoré je potrebné vmiešať do hmoty. Nie je to známkou vady alebo zlej kvality výrobku. Izolácia základových konštrukcií a spodných častí staviebV závislosti na predpokladanom zaťažení tlakovou vodou sa nanášajú 2 alebo 4 vrstvy hmoty pomocou štetca alebo pokrývačskej kefy s tým, že každú ďalšiu vrstvu je možno nanášať až po riadnom vyschnutí predchádazjúcej vrstvy. Pri zhotovovaní izolácie je nutné dbať na veľmi dobré napojenie zvislej izolácie základu s presahujúcou vodorovnou izoláciou na základovom páse, odporúča sa vystužiť súvrstvie technickou tkaninou. V prípade použitia výrobku v tzv. ťažkom teréne kde sa predpokladá veľké zaťaženie vodou, odporúčame prevedenie 4 vrstiev, pričom druhú vrstvu je nutné vystužiť pásmi technickej tkaniny s riadnym vytiahnutím a napojením vo všetkých rohoch. Zahádzanie výkopu zeminou je nutné robiť veľmi opatrne, aby nedošlo k poškodeniu izolačnej vrstvy. Obmedzenie Nepoužívajte v kontakte s polystyrénom. Nepoužívajte na strechy. Nie je vhodný pod dlažbu priamo položenú do cementového lepidla bez prekrytia spádovou vrstvou. Pokiaľ je to možné používajte hmoty iba v exteriéri. Čistenie náradiaNáradie po skončení prác ihneď po použití umyte technickým benzínom. 

DENBIT DISPER DN - Gumoasfaltová hydroizolácia cierna 5 kg
12,28 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
DENBIT DISPER DN - Gumoasfaltová hydroizolácia cierna 5 kg
12,28 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024

Gumoasfaltová hydroizolácia na suchý aj zvislý podklad. Je bez obsahu rozpúšťadiel a preto je bezpečná aj v kontakte s polystyrénom. Nesteká pri teplote +100°C ani zo zvislých plôch. Vhodná pre renovovanie a ošetrenie strešných krytín, zhotovenie bezškárových strešných krytín, či protivlhkostných izolácií hrubých podláh pivníc, garáží, terás a balkónov.Spotreba:- cca 0,5-1 m2/kg (suchá vrstva)Druh podkladu Betón a podobné minerálne podklady, cementové, cemento-vápenné omietky, eternit, lepenka a podobné materiály na bitúmenovej báze a podkladu ošetrené penetráciou DenBit Disper A alebo DenBit Disper AS. Príprava podkladu Staré lepenkové krytiny: Podklad musí byť bez akýchkoľvek nečistôt, bez ostrých hrán a stojatej vody. Nesmie byť zmrznutý alebo pokrytý inoväťou, môže byť mierne vlhký. Je potrebné odstrániť staré krehké a olupujúce sa vrstvy so slabou priľnavosťou. Bubliny rozrežte do kríža a podlepte s použitím strešného bitúmenového lepidla alebo DenBit Bond. Drobné nevyplnené miesta v asfaltových podkladoch vyplňte opravnou stierkou DenBit U. Betónový podklad a murivo: Murivo musí byť ošetrené omietkou, je potrebné odstrániť prach, ostré hrany, všetky nevyplnené miesta podkladu tesne zaškárujte alebo vyplňte. Akékoľvek rohy je nutné zaobliť. Nové omietky a betóny musia byť vyzreté. Podklad pred nanášaní vrchného náteru penetrujte DenBit Disper AS a DenBit Disper A. Aplikácia Izolácia základových konštrukcií a spodných častí stavieb: Hmotu Disper DN nanášajte minimálne v dvoch vrstvách krížovou metódou, všetky rohy je nutné vystužiť pásmi technickej tkaniny, ktorá sa vloží do čerstvej hmoty. Každú ďalšiu vrstvu nanášajte po zaschnutí tej predošlej. Po nanesení poslednej vrstvy počkajte niekoľko dní, aby sa z celej hrúbky náteru mohla odpariť zostatková vlhkosť. Zahodenie výkopu zeminou je nutné robiť veľmi opatrne, aby nedošlo k poškodeniu izolačnej vrstvy. Konzervovanie lepenkových strešných krytín:Na pripravený podklad nanášajte hmotu minimálne v dvoch vrstvách krížovou metódou.V miesta styku s komínom, atík a na podobných miestach náter vystuže technickou tkaninou, ktorú vložíte do mokrej hmoty a vytiahnete do príslušnej výšky. Poslednú vrstvu čerstvej hmoty je vhodné ošetriť minerálnym posypom alebo reflexným náterom DenBIt Reflex ALU. Zhotovenie bezškárových strešných krytín:Prvú vrstvu hmoty nanášajte na pripravený a penetrovaný podklad rovnomerne na celý povrch strechy vtieraním do podkladu. Po zaschnutí prvej vrstvy aplikujte krížovou metódou druhú vrstvu a zároveň do nej vkladajte armovaciu sieťku alebo polypropylénovú sieťku. Je potrebné pamätať na zhotovenie prekladu na spoji s šírke minimálne 10 cm. Nechajte zaschnúť. Tretia vrstva sa vykonáva podobným spôsobom kolmo na druhú vrstvu. Najprv sa však nanesie hmota v pásoch v šírke sieťky. Na čerstvú hmotu položte znovu sieťku a zatrite ju do vrstvy náterovej hmoty tak, aby hmotu nasiakla. Hornú vrstvu tkaniny ihneď zatrite. Treba pamätať na preklady v šírke minimálne 10 cm. Štvrtú vrstvu naneste po zaschnutí predchádzajúceho náteru. Pred zatvrdnutím poslednej vrstvy je vhodné dôkladne posypať povrch minerálnym posypom, ktorý výrazne chráni celú krytinu pred UV žiarením alebo po dôkladnom vyzretí natrieť reflexným ochranným lakom - DenBit Reflex ALU. Čistenie náradiaNáradie ihneď po použití očistite vodou. Po zatvrdnutí je možné čistenie technickým benzínom. 

ALP-EKO - Asfaltový penetračný náter čierna 10 kg
35,37 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
ALP-EKO - Asfaltový penetračný náter čierna 10 kg
35,37 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024

Asfaltová emulzia bez obsahu rozpúšťadiel, ktorá je spracovateľná za studena.Vhodná je ako penetračný náter, ktorého úlohou je zvýšenie priľnavosti k podkladu na izoláciu spodných stavieb a k podkladom na vrstvené izolačné systémy plochých striech.Je možné ju použiť na betón, kov, murivo, keramické tvarovky, OSB dosky, profilované plochy, omietku a iné podklady.Použitie:Ako penetrácia určená na vytvorenie adhéznej vrstvy pod hydroizolačné nátery a asfaltové pásy.Používa sa pod hydroizolačné nátery DenBit DISPER DN, DenBit DISPER STYRO LT, 2K Hydrobit Fast a iné asfaltové hmoty na báze vody.Tak isto je využiteľná pod tepelne zvariteľné asfaltové pásy a samolepiace pásy alebo na ochranu drevených prvkov zapustených do zeme.Vlastnosti emulzie:+ šetrná k životnému prostrediu+ bez rozpúšťadiel+ jednoducho spracovateľná bez nutnosti pridávania iných zložiek+ rýchla a jednoduchá aplikácia+ rýchloschnúca+ neutrálny zápach+ zvyšuje priľnavosť izolácie na podklad+ vhodná aj pod nataviteľné aj samolepiace pásVýdatnosť:- 0,2-0,3 kg/m2Riedenie:- vodouPomery riedenia:a) 1:1 - nasiakavý podklad, staršie asfaltové pásyb) 1:2 - menej nasiakavý podklad, samolepiace pásyc) bez riedenia: samostatný protivlhkostný náter, náter kovuPríprava podkladuPodklad musí byť pevný, bez akýchkoľvek nečistôt (prach, hrdza), bez ostrých hrán a stojatej vody.Nesmie byť zmrznutý alebo pokrytý inovaťou, môže byť mierne vlhký.Nové omietky a betón musia byť vyzreté.Odstráňte staré, krehké alebo olupujúce sa staré vrstvy, ktoré majú slabú priľnavosť.V prípade narušenia nosného podkladu je potrebné miesta vyplniť špeciálnymi maltami.AplikáciaRozmiešanú hmotu naneste celoplošne na podklad pomocou maliarskej štetky, kefy, valčekom alebo striekaním.Po zaschnutí penetrácie asi za 2 hodiny je možné nanášať Ďalšie vrstvy.Pri veľmi nasiakavom podklade nanášajte 2. náter ALP EKO, vždy však po zaschnutí prechádzajúcej vrstvy.Pokiaľ chcete vytvoriť protivlhkostný náter odporúčame skladbu:- penetrácia podkladu zriedenou zmesou 1:1- aplikácia neriedenej 1. vrstvy- aplikácia neriedenej 2. vrstvy po zaschnutí prvej vrstvy- aplikácia neriedenej 3. vrstvy po zaschnutí druhej vrstvyIdentifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia podľa nariadení (ES) č. 1272/2008 (CLP)Skin Sens. 1; H317Prvky označovaniaVýstražný piktogramVýstražné slovo: PozorObsahuje: okthilinon (ISO)Výstražné upozorneniaH317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.Bezpečnostné upozorneniaP101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P264 Po manipulácii starostlivo umyte ruky a zasiahnuté časti tela.P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.P501 Odstráňte obsah/obal odovzdaním na zberný dvor do časti nebezpečného odpadu.Iná nebezpečnosťTento produkt neobsahuje žiadne látky, ktoré sú vyhodnotené ako PBT alebo vPvB v koncentrácii 0,1% hmot. alebo vyššej.Tento produkt neobsahuje SVHC látku v koncentrácii 0,1% hmot. alebo vyššej.