ISOKOR BATH CLEANER - Prostriedok na čistenie kúpeľní a wellness 500 ml
8,49 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024

Ekologicky a zdravotne nezávadný prírodný čisti, ktorým nahradíte celý rad čistiacich prostriedkov pre kúpeľňu a wellness. Vhodný je pre čistenie toaliet, umývadiel, vaní, sprchového kúta, obkladačiek a mnoho iného.Pomocou čističa očistíte aj batérie, či sprchové hlavice, zrkadlá, obkladačky i plastové a kovové prvky. Na vyčistenom povrchu vytvára čisté prostredie, ktoré je nevhodné pre množenie plesní. Tento efekt môžete posilniť použitím špeciálnych nanoimpregnácií Isokor Polisher alebo Isokor EKO Profi. Impregnácia vytvorí na vyčistenom povrchu nanoochranu, ktorá udržiava povrch dlhodobo suchý, čistý, zdravý a vytvára prostredie, ktoré je dlhodobo nevhodné pre množenie baktérií alebo rast plesní. Prípravok je bezpečný pre ľudí aj domáce zvieratá. Identifikácia nebezpečenstievKlasifikácia látky alebo zmesiPodľa nariadenia 1272/2008:Zmes nie je klasifikovaná ako nebezpečná.Riziko pre ľudské zdravieŽiadne.Ohrozenie životného prostrediaŽiadne.Fyzikálne/chemické rizikáŽiadne.Prvky označeniaPiktogramy: Žiadne.Heslo: Žiadne.Výstražné upozorneniaŽiadne.Bezpečnostné upozorneniaŽiadne.Iné nebezpečenstváPríloha XIII k nariadeniu REACH - Kritériá na identifikáciu perzistentných, bioakumulatívnych a toxických látok (PBT) a veľmi perzistentných a veľmi bioakumulatívnych látok (vPvB) - neuplatňuje saLátky s vlastnosťami narúšajúcimi endokrinný systém (podľa kritérií

ISOKOR BATH CLEANER - Prostriedok na čistenie kúpeľní a wellness 5 L
38,59 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024

Ekologicky a zdravotne nezávadný prírodný čisti, ktorým nahradíte celý rad čistiacich prostriedkov pre kúpeľňu a wellness. Vhodný je pre čistenie toaliet, umývadiel, vaní, sprchového kúta, obkladačiek a mnoho iného.Pomocou čističa očistíte aj batérie, či sprchové hlavice, zrkadlá, obkladačky i plastové a kovové prvky. Na vyčistenom povrchu vytvára čisté prostredie, ktoré je nevhodné pre množenie plesní. Tento efekt môžete posilniť použitím špeciálnych nanoimpregnácií Isokor Polisher alebo Isokor EKO Profi. Impregnácia vytvorí na vyčistenom povrchu nanoochranu, ktorá udržiava povrch dlhodobo suchý, čistý, zdravý a vytvára prostredie, ktoré je dlhodobo nevhodné pre množenie baktérií alebo rast plesní. Prípravok je bezpečný pre ľudí aj domáce zvieratá. Identifikácia nebezpečenstievKlasifikácia látky alebo zmesiPodľa nariadenia 1272/2008:Zmes nie je klasifikovaná ako nebezpečná.Riziko pre ľudské zdravieŽiadne.Ohrozenie životného prostrediaŽiadne.Fyzikálne/chemické rizikáŽiadne.Prvky označeniaPiktogramy: Žiadne.Heslo: Žiadne.Výstražné upozorneniaŽiadne.Bezpečnostné upozorneniaŽiadne.Iné nebezpečenstváPríloha XIII k nariadeniu REACH - Kritériá na identifikáciu perzistentných, bioakumulatívnych a toxických látok (PBT) a veľmi perzistentných a veľmi bioakumulatívnych látok (vPvB) - neuplatňuje saLátky s vlastnosťami narúšajúcimi endokrinný systém (podľa kritérií

HG 248 - Prípravok na údržbu práčok a umývačiek riadu 2x100 g
11,69 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
HG 248 - Prípravok na údržbu práčok a umývačiek riadu 2x100 g
11,69 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024

Intenzívny čistič práčok a umývačiek riadu vyvinutý na čistenie a predchádzanie porúch.Tento prípravok zabezpečí, že gumené tesnenie zostane pružné a nebude prepúšťať vodu, čím predídete únikom vody, poškodeniu zariadenia alebo skratu.Používaním prípravku zabránite tomu, aby sa znečistením filtrov poškodili plaváky, odvodné hadice a iné ťažšie prístupné súčasti.Tesniace gumy si zachovajú elasticitu a odolnosť voči vode.Prípravok vystačí na 2 až 4 použitia.PoužitieUmývačka riadu:V umývačke riadu naplňte nádržku na čistiace prostriedky až po okraj s prípravkom.Nastavte program na najvyššiu možnú teplotu (65°C), spustite celý program a nechajte ho bežať bez prerušenia.Práčky:V prípade práčok je potrebné nádržku na hlavný prací prostriedok alebo práčku samotnú naplniť jednou celou fľaštičkou prostriedku.Nepridávajte žiaden prací prášok naviac.Nastavte program na farebné prádlo (60°C).Potom práčku zapnite a nechajte prebehnúť celý program vrátane plákania a odstreďovania.