MASTON STAIN REPAIRER - Opravný lak pre bielu stenu biela 400 ml
15,32 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
MASTON STAIN REPAIRER - Opravný lak pre bielu stenu biela 400 ml
15,32 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024

Opravný sprej, ktorý účinne eliminuje prietoky špiny, sadzí, zafarbených alebo farebných škvŕn na stene a strope. Má vysokú schopnosť plnenia a pri aplikácií nesteká. Zabraňuje stekaniu nečistôt a škvŕn ako sú mastnota, nikotín, sadze, škvrny od hmyzu, kávy a pod.Výdatnosť: - cca 2 m2/400 mlPríprava podkladu Sprej je možné aplikovať na disperzné nátery na stenách.Povrch umyte vodou a mydlom. Nanášajte priamo na miesta, kde je potrebný ochranný film. AplikáciaSprej pred použitím pretrepte po dobu cca 3 minút.aplikujte zo vzdialenosti 10-25 cm krížovým nástrekom.Časový odstup pri viacerých vrstvách je 5 minút.Náter odporúčame nechať preschnúť v čase 24 hodín. Po skončení prác otočte sprej hore dnom a stačte trysku dovtedy, kým nebude vychádzať iba plyn a tým bude tryska čistá. Klasifikácia látky alebo zmesiNariadenie č. 1272/2008 (CLP)Klasifikácia tohto produktu bola vykonaná v súlade s Nariadením č.1272/2008 (CLP).Aerosol 3: Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť., H229Prvky označovaniaNariadenie č. 1272/2008 (CLP)Výstražné slovo: PozorVýstražné upozorneniaAerosol 3: H229 - Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.Bezpečnostné upozorneniaP102: Uchovávajte mimo dosahu detíP210: Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.P211: Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia.P251: Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu.P260: Nevdychujte aerosóly.P410+P412: Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F.Iná nebezpečnosťProdukt nespĺňa kritériá PBT/vPvB.

DC ISOLATING PRIMER - Izolačný základ v spreji biela 0,4 L
10,06 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
DC ISOLATING PRIMER - Izolačný základ v spreji biela 0,4 L
10,06 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024

Izolačná (oddeľujúca) základná vrstva vhodná pre renováciu v interiéri a exteriéri.Pôsobí ako skvelý izolátor pre nestabilné povrchy, ktoré obsahujú mastnotu, sadze, nikotínové alebo olejové škvrny.Je vhodné ho použiť pred aplikovaním vrchného náteru.Taktiež je vhodný aj ako základ na savé povrchy napr. drevené okenné rámy, ako ochranná vonkajšia vrstva betónu, sadrokartónu alebo muriva, ktoré sú vystavené silným poveternostným vplyvom.Má veľmi dobré krytie, je rýchloschnúci a odolný voči žltnutiu.Výdatnosť:- 1-2 m2/0,4 LPríprava podkladuZ podkladu odstráňte tvrdú špinu a voľné častice.Zároveň musí byť povrch čistý, suchý a odmastený.AplikáciaPred použitím sprej dôkladne pretrepte po dobu 3 minút.Naneste niekoľko tenkých vrstiev zo vzdialenosti približne 25 cm.Po dôkladnom uschnutí je prelakovateľný bežnými nátermi.