HETLINE OL Akrylátový lak na ochranu stien bezfarebný matný 15 kg
202,58 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
HETLINE OL Akrylátový lak na ochranu stien bezfarebný matný 15 kg
202,58 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Transparentný hodvábne matný lak pre ochranu stien v interiéri - schodiskové sokle, chodby, kuchyne, učebne, čakárne a je vhodnou voľbou pre zdravotnícke zariadenia, školy, paneláky a pod. Prevažne sa využíva pre dodatočnú ochranu náteru , ale dá sa použiť aj ako samostatný náter betónu, tehiel alebo štukových omietok. Výdatnosť:- cca 4-7 m2/kg v jednej vrstveRiedenie:- vodouPríprava podkladu Podklad musí byť vyzretý, čistý, suchý, bez nečistôt, mastnoty a biologického napadnutia ako plesne a huby. Aplikácia Farbu dôkladne premiešajte a zabezpečte, aby nedošlo k jej napeneniu a prieniku vzduchových bublín. Aplikujte valčekom, striekaním a na menšie plochy štetcom. V príapde ak bude lak aplikovaný na čistý podklad je dôležité, aby bol podklad očistený od prachu a nečistôt. Lak je možné nanášať na farby - Hetline, Klasik Premium, Hetline LF, Brillant Effect, Brillant P,Q,R, či latex univerzálny. Lak poriadne premiešajte.Pri nedokonalom rozmiešaní môže dôjsť k nerovnomernému matovaniu povrchu. Miešajte napr. špachtľou. Nanášajte dve vrstvy lak s minimálnym intervalom medzi vrstvami 4 hodiny. Lak nanášajte neriedený alebo riedený maximálne 0,05 L vody na 1 kg laku.Nátery musia byť prevedené rovnomerne, nesmú stekať. Čistenie náradia Náradie po skončení prác umyte vodou. 

DING DONG - Akrylátový lak na sokle a podlahy bezfarebný 2,5 L
40,73 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
DING DONG - Akrylátový lak na sokle a podlahy bezfarebný 2,5 L
40,73 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Ding Dong predstavuje akrylový lak s výsledným polomatným efektom.Vytvára povrch, ktorý je veľmi odolný voči mechanickému opotrebeniu pre použitie na sokle a podlahy na schodiskách, chodbách a hobby miestnostiach.Lak je zároveň pripravený na zamiešanie vinylových triesok - efekt triesok rozmazáva nedokonalý povrch, ale triesky môžu spôsobiť miernu drsnosť, ktorú znížite miernym brúsením a dodatočným nanesením čistého laku.Do laku je možné primiešať pre dekoračný efekt aj farebné lupienky.Výdatnosť: - cca 6 m2/LRiedenie:- neriedi sa  ( v prípade potreby vodou)Príprava podkladuPovrch musí byť pred aplikáciou čistý, suchý, pevný a rovnomerne natretý napr. interiérovou farbou Flutex 5.AplikáciaPre vytvorenie dekoračného efektu pridajte do 2,5 L laku 100 g lupienkov a do 10 L balenia laku pridajte 400 g farebných lupienkov.Výsledný efekt si vytvoríte samy buď použitím jednej alebo kombináciou viacerých farieb lupienkov.Vinylové triesky sa prednostne vmiešavajú pomocou mixéra na cca 5 minút.Hotový namiešaný lak by sa mal aplikovať do 24 hodín.Aplikujte štetcom alebo valčekomMaximálna potrebná vrstva pre zabránenie žltnutiu je 180 μ.Čas schnutia vrstvy je za normálnych podmienok 2 hodiny a pretierateľný je po 12 hodinách.Čistenie náradiaNáradie po skončení prác očistite pomocou vody.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiDefinícia výrobku: ZmesKlasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008.Tento výrobok nie je klasifikovaný ako nebezpečný podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008.Prvky označovaniaVýstražné slovo: Bez signálneho slova.Výstražné upozornenia: Nie sú známe žiadne závažné účinky alebo kritické nebezpečenstvoBezpečnostné upozorneniaPrevencia: Nie je použiteľné.Odozva: Nie je použiteľné.Uchovávanie: Nie je použiteľné.Zneškodňovanie: Nie je použiteľné.Doplňujúce prvky označovaniaObsahuje 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one a reakčná zmes 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu (3:1).Môže vyvolať alergickú reakciu.Obsahuje biocídne látky, ktoré obsahujú CMIT/MIT (3:1).Iné riziká nepodliehajúce klasifikáciíNie sú známe.