METYLAN - Tekutý koncentrát na lepenie tapiet 0,5 l
12,77 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
METYLAN - Tekutý koncentrát na lepenie tapiet 0,5 l
12,77 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Tekuté koncentrované lepidlo s obsahom syntetických živíc na lepenie ťažkých papierových tapiet, tapiet z prírodných materiálov, sklených vlákien, vinylových a vliesových tapiet. Má mimoriadne silnú priľnavosť s dlhodobým efektom.odoláva vlhkosti a aj zmenám teplôt, vápnu a cementu.Príprava podkladuPodklad musí byť čistý, suchý, hladký, upravený a rovnako nasiakavý, bez prachu, nečistôt, mastnoty a plesní.Príprava stien:Natreté steny a vysoko glazované neporézne steny je potrebné mierne prebrúsiť a umyť čistiacim prostriedkom s obsahom čpavku. Staré tapety a zvyšky starých lepidiel musia byť odstránené pomocou Metylanu odstraňovača tapiet. Porézne povrchy je potrebné napenetrovať. Pred aplikáciou nechajte podklad dôkladne uschnúť.Príprava lepidlaNa prípravu lepidla použite čisté vedro. Celý obsah fľaše rozmiešajte za stáleho miešania v studenej vode počas 30 sekúnd.Nepridávajte viac vody, ako je špecifikované na výrobku. Miešajte ďalšie dve minúty. Lepidlo je potom pripravené na použitie. TapetovanieAplikácia lepidla na tapetu: Lepidlo aplikujte na tapetu rovnomerne pomocou štetca s krátkymi štetinami. Tapetu nechajte zmäknúť a následne ju nalepte na stenu. Lepenie ťažkých tapiet si vyžaduje viac času na penetráciu lepidla do tapety a niekedy je potrebné naniesť ďalšiuvrstvu. Ihneď po nalepení prebytočné lepidlo odstráňte pomocou čistej vody a handričky. Riaďte sa pokynmi výrobcov tapiet.Vliesové tapety: Lepidlo naneste dôkladne na stenu pomocou valčeka na plochu cca na3–4 tapetové pásy. Tapetu ihneď nalepte. Ihneď po nalepení prebytočné lepidlo odstráňte pomocou čistej vody a handričky.Riaďte sa pokynmi výrobcov tapiet.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia (CLP):Látka alebo zmes nie je nebezpečná podľa nariadenia (EC) č. 1272/2008 (CLP).Prvky označovaniaPrvky označovania (CLP):Látka alebo zmes nie je nebezpečná podľa nariadenia (EC) č. 1272/2008 (CLP).Doplňujúce informácieObsahuje konzervant (y): Zmes izotiazolínov 3:1 (CIT/MIT). Môže vyvolať alergickú reakciu.Bezpečnostné upozorneniaP102 Uchovávajte mimo dosahu detí.Iná nebezpečnosťŽiadne pri riadnom používaní.Nespĺňa kritéria pre perzistentné, bioakumulatívne a toxické látky (PBT) a veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne látky (vPvB).Nasledujúce látky sú prítomné v koncentrácii >= 0,1% a spĺňajú kritériá pre PBT/vPvB alebo boli identifikované ako endokrinné disruptory (ED):Táto zmes neobsahuje žiadne látky v koncentrácii ≥ koncentračný limit, ktoré sú vyhodnotené ako PBT, vPvB alebo ED