CERESIT STOP VLHKOSTI 2v1 - Náhradné tablety PEARL 2x 300 g
11,06 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
CERESIT STOP VLHKOSTI 2v1 - Náhradné tablety PEARL 2x 300 g
11,06 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024

Náhradné tablety sú určené do pohlcovača vlhkosti Ceresit Stop PEARL, v ktorom pomáhajú účinné riešiť problémy s vlhkosťou vo vašom dome.Stabilizujú vlhkosť ovzdušia, zabraňujú vzniku plesní, pachov a praskaniu maľby vplyvom nadmernej vlhkosti.TechnológiaAbsorpčná tableta je vyrobená z ultra absorpčných kryštálikov, ktoré zabezpečia optimálne hodnoty vlhkosti v miestnosti.Ultra absorpčné aktívne kryštáliky pohlcujú nadmernú vlhkosť, ktorá sa zhromažďuje v zásobníku stroja v podobe roztoku. Patentovaná technológia účinne neutralizuje pachy.Zápach neprekrýva, ale redukuje ho až o 70%.Aktívna zložka pohlcujúca pachy sa nachádza v modrej vrstve tablety.PoužitieOdstráňte vrchný kryt prístroja.Vrecko s tabletou otvorte tak, aby ste sa tablety nedotýkali rukou.Tabletu vložte do  prístroja modrou stranou smerom dole a  vrchný kryt uzavrite. Prístroj umiestnite v miestnosti tak, aby okolo neho bolo cca 10 cm voľného priestoru, pre lepšiu cirkuláciu vzduchu.Po spotrebovaní tablety vylejte vyzrážanú tekutinu do umývadla alebo do toalety. Odstráňte zvyšky, resp. povlak od tablety pomocou horúcej vody. Po manipulácii s prístrojom si umyte ruky.

CERESIT STOP VLHKOSTI 3v1 - Náhradné tablety PEARL 2x 300 g
12,05 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
CERESIT STOP VLHKOSTI 3v1 - Náhradné tablety PEARL 2x 300 g
12,05 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024

Náhradné tablety sú určené do pohlcovača vlhkosti Ceresit Stop PEARL, v ktorom pomáhajú účinné riešiť problémy s vlhkosťou vo vašom dome. Stabilizujú vlhkosť ovzdušia, zabraňujú vzniku plesní, pachov a praskaniu maľby vplyvom nadmernej vlhkosti.TechnológiaAbsorpčná tableta je vyrobená z ultra absorpčných kryštálikov, ktoré zabezpečia optimálne hodnoty vlhkosti v miestnosti.Ultra absorpčné aktívne kryštáliky pohlcujú nadmernú vlhkosť, ktorá sa zhromažďuje v zásobníku stroja v podobe roztoku. Patentovaná technológia účinne neutralizuje pachy.Zápach neprekrýva, ale redukuje ho až o 70%.Aktívna zložka pohlcujúca pachy sa nachádza v modrej vrstve tablety.Jemná ovocná vôňa, ktorá je súčasťou tablety 3v1, príjemne osvieži váš domov. PoužitieOdstráňte vrchný kryt prístroja.Vrecko s tabletou otvorte tak, aby ste sa tablety nedotýkali rukou.Tabletu vložte do  prístroja modrou stranou smerom dole a  vrchný kryt uzavrite. Prístroj umiestnite v miestnosti tak, aby okolo neho bolo cca 10 cm voľného priestoru, pre lepšiu cirkuláciu vzduchu.Po spotrebovaní tablety vylejte vyzrážanú tekutinu do umývadla alebo do toalety. Odstráňte zvyšky, resp. povlak od tablety pomocou horúcej vody. Po manipulácii s prístrojom si umyte ruky.

CERESIT STOP AERO - Náhradné absorpčné tablety 2x450 g
13,89 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
CERESIT STOP AERO - Náhradné absorpčné tablety 2x450 g
13,89 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024

Absorpčné tablety AERO 360° vhodné do prístroja AERO 360°, ktorý je ideálny do miestnosti s rozlohou 20 m2. AERO 360°je systém na pohlcovanie nadmernej vlhkosti a neutralizáciu zápachu.Tablety menia pohltenú vzdušnú vlhkosť na roztok a ten sa sústreďuje v spodnej časti prístroja.Technológia 3v1Absorpčná tableta je vyrobená z ultra absorpčných aktívnych kryštálikov, ktoré zabezpečia optimálne hodnoty vlhkosti v miestnosti.Patentovaná technológia tabliet 3v1 účinne neutralizuje pachy a najviac vonia ovocnou alebo levanduľovou vôňou.Zápach neprekrýva, ale redukuje ho až o 70%.Aktívna zložka pohlcujúca pachy sa nachádza v modrej vrstve tablety.Vďaka nej sa pachy pohlcujú počas celej doby trvanlivosti tablety. Čím väčší je kontakt vzduchu s tabletou, tým väčší je jej absorpčný účinok.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia (CLP):Podráždenie očí kategória 2H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.Prvky označovaniaPrvky označovania (CLP):Výstražný piktogramVýstražné slovo: PozorVýstražné upozorneniaH319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.Bezpečnostné upozornenia P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P280 Noste ochranné okuliare/ochranu tváre.P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.P337+P313 Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.Iná nebezpečnosťŽiadne pri riadnom používaní.Nespĺňa kritéria pre perzistentné, bioakumulatívne a toxické látky (PBT) a veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne látky (vPvB).

DEN BRAVEN - Pohlcovač vlhkosti a pachu Cleanhome modrá 650 g
8,03 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
DEN BRAVEN - Pohlcovač vlhkosti a pachu Cleanhome modrá 650 g
8,03 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024

Jednoduché riešenie pre zníženie vlhkosti vo vašom dome, byte, garáži, kuchyni, obývacej izby a iných miestností. Pracuje nezávisle kde hydroskopické kryštály absorbujú nadbytočnú vlhkosť. Pri 45% vlhkosti sa absorpcia automaticky zastavuje - optimálna hladina pre zdravý interiér. PoužitiePohlčovač vlhkosti a pachu obsahuje plastovú nádobu a vrecko s hydroskopickými kryštálmi. Aktivujete ich tak, že rozstrihnete priehľadný obal a neporušené vnútorné vresko vložíte do spodnej nádoby na skladaciu mriežku. Hygroskopické kryštály absorbujú nadbytočnú vlhkosť. Pri 45% sa absorpcia vlhkosti automaticky zastavuje. Zvýšená vlhkosť opäť aktivuje hydroskopické kryštály. Keď sa kryštály zmenia v tekutinu, spodnú nádobku vylejte a absorpčné vrecko vyhoďte.Pohlčovač vlhkosti a pachu pracuje samostatne a je nezávislý na elektrickom prúde. Princíp hygroskopia spočíva v tom, že hygroskopické látky v pohlcovači absorbujú zo vzduchu vodné pary, potom sú vo vnútri seba, ale aj na povrchu zhusťujú, čím tieto látky menia svoj objem, tvar alebo skupenstvo a zároveň mäknú. 

DEN BRAVEN - Pohlcovač vlhkosti a pachu Cleanhome modrá 1300 g
16,06 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
DEN BRAVEN - Pohlcovač vlhkosti a pachu Cleanhome modrá 1300 g
16,06 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024

Jednoduché riešenie pre zníženie vlhkosti vo vašom dome, byte, garáži, kuchyni, obývacej izby a iných miestností. Pracuje nezávisle kde hydroskopické kryštály absorbujú nadbytočnú vlhkosť. Pri 45% vlhkosti sa absorpcia automaticky zastavuje - optimálna hladina pre zdravý interiér. PoužitiePohlčovač vlhkosti a pachu obsahuje plastovú nádobu a vrecko s hydroskopickými kryštálmi. Aktivujete ich tak, že rozstrihnete priehľadný obal a neporušené vnútorné vresko vložíte do spodnej nádoby na skladaciu mriežku. Hygroskopické kryštály absorbujú nadbytočnú vlhkosť. Pri 45% sa absorpcia vlhkosti automaticky zastavuje. Zvýšená vlhkosť opäť aktivuje hydroskopické kryštály. Keď sa kryštály zmenia v tekutinu, spodnú nádobku vylejte a absorpčné vrecko vyhoďte.Pohlčovač vlhkosti a pachu pracuje samostatne a je nezávislý na elektrickom prúde. Princíp hygroskopia spočíva v tom, že hygroskopické látky v pohlcovači absorbujú zo vzduchu vodné pary, potom sú vo vnútri seba, ale aj na povrchu zhusťujú, čím tieto látky menia svoj objem, tvar alebo skupenstvo a zároveň mäknú. 

DEN BRAVEN - Pohlcovač vlhkosti a pachu Cleanhome 450 g nahradná náplň
2,87 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024

Jednoduché riešenie pre zníženie vlhkosti vo vašom dome, byte, garáži, kuchyni, obývacej izby a iných miestností. Pracuje nezávisle kde hydroskopické kryštály absorbujú nadbytočnú vlhkosť. Pri 45% vlhkosti sa absorpcia automaticky zastavuje - optimálna hladina pre zdravý interiér. PoužitiePohlčovač vlhkosti a pachu obsahuje plastovú nádobu a vrecko s hydroskopickými kryštálmi. Aktivujete ich tak, že rozstrihnete priehľadný obal a neporušené vnútorné vresko vložíte do spodnej nádoby na skladaciu mriežku. Hygroskopické kryštály absorbujú nadbytočnú vlhkosť. Pri 45% sa absorpcia vlhkosti automaticky zastavuje. Zvýšená vlhkosť opäť aktivuje hydroskopické kryštály. Keď sa kryštály zmenia v tekutinu, spodnú nádobku vylejte a absorpčné vrecko vyhoďte.Pohlčovač vlhkosti a pachu pracuje samostatne a je nezávislý na elektrickom prúde. Princíp hygroskopia spočíva v tom, že hygroskopické látky v pohlcovači absorbujú zo vzduchu vodné pary, potom sú vo vnútri seba, ale aj na povrchu zhusťujú, čím tieto látky menia svoj objem, tvar alebo skupenstvo a zároveň mäknú. 

DEN BRAVEN - Pohlcovač vlhkosti a pachu Cleanhome nahradná náplň 1000 g
4,97 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024

Jednoduché riešenie pre zníženie vlhkosti vo vašom dome, byte, garáži, kuchyni, obývacej izby a iných miestností. Pracuje nezávisle kde hydroskopické kryštály absorbujú nadbytočnú vlhkosť. Pri 45% vlhkosti sa absorpcia automaticky zastavuje - optimálna hladina pre zdravý interiér. PoužitiePohlčovač vlhkosti a pachu obsahuje plastovú nádobu a vrecko s hydroskopickými kryštálmi. Aktivujete ich tak, že rozstrihnete priehľadný obal a neporušené vnútorné vresko vložíte do spodnej nádoby na skladaciu mriežku. Hygroskopické kryštály absorbujú nadbytočnú vlhkosť. Pri 45% sa absorpcia vlhkosti automaticky zastavuje. Zvýšená vlhkosť opäť aktivuje hydroskopické kryštály. Keď sa kryštály zmenia v tekutinu, spodnú nádobku vylejte a absorpčné vrecko vyhoďte.Pohlčovač vlhkosti a pachu pracuje samostatne a je nezávislý na elektrickom prúde. Princíp hygroskopia spočíva v tom, že hygroskopické látky v pohlcovači absorbujú zo vzduchu vodné pary, potom sú vo vnútri seba, ale aj na povrchu zhusťujú, čím tieto látky menia svoj objem, tvar alebo skupenstvo a zároveň mäknú. 

CERESIT STOP VLHKOSTI - Absorpčné vrecká ovocie - 2x50 g
6,00 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
CERESIT STOP VLHKOSTI - Absorpčné vrecká ovocie - 2x50 g
6,00 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024

Absorpčné vrecúška ideálne na veľmi malé, uzavreté priestory s rozlohou 1-2 m2 so zlou cirkuláciou vzduchu. Intenzívne pohlcuje nadmernú vlhkosť a premieňa ju na gél.Zaisťuje cirkuláciu vzduchu, ale zároveň zabraňuje hromadeniu vlhkosti v miestnosti.TechnológiaAbsorpčné vrecúško je zložené z absorpčných kryštálikov.Zachytáva a fixuje nadbytočnú vlhkosť vo vzduchu.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia (CLP):Podráždenie očí kategória 2H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.Prvky označovaniaPrvky označovania (CLP):Výstražný piktogramVýstražné slovo: PozorVýstražné upozornenia H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.Bezpečnostné upozornenia P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P280 Noste ochranné okuliare/ochranu tváre.P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.P337+P313 Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.Iná nebezpečnosťŽiadne pri riadnom používaní.Nespĺňa kritéria pre perzistentné, bioakumulatívne a toxické látky (PBT) a veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne látky (vPvB).

CERESIT STOP - Pohlcovač vlhkosti AERO 360° biela - 1 ks
20,09 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
CERESIT STOP - Pohlcovač vlhkosti AERO 360° biela - 1 ks
20,09 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024

Pohlcovač vlhkosti AERO 360° je špeciálne navrhnutý pre 450 g absorpčnú tabletu, ktorá pomáha znižovať vzdušnú vlhkosť, zápach, plesne a redukuje prvé príčiny alergií, astmy a reumy.absorpčné tablety v prístroji menia pohltenú vlhkosť na roztok, ktorý sa uskladňuje v spodnej časti prístroja.TechnológiaAERO 360° funguje na fyzikálnych princípoch.Čím väčší je kontakt vzduchu s tabletou, tým väčší je jej absorpčný účinok.Aerodynamický tvar prístroja má unikátny 360°priestor na prúdenie vzduchu, ktorý umožňuje celoplošný kontakt vzduchu s tabletou.Ultra absorpčné tablety majú členitý tvar a vďaka nemu je kontaktná plocha väčšia.PoužitieNa otvorenie stlačte symbol “OPEN” vo vrchnej časti prístroja.Otvorte vrecko s tabletou. Tablety sa nedotýkajte.Do výklopnej časti prístroja vložte tabletu modrou časťou nadol. Prístroj uzavrite.Po úplnom rozpustení tablety otvorte výpustný ventil a vylejte absorbovanú tekutinu do toalety. Nečistoty opláchnite teplou vodou.

CERESIT - Pohlcovač vlhkosti PEARL
15,33 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
CERESIT - Pohlcovač vlhkosti PEARL
15,33 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024

Prístroj s náhradnou tabletou, ktorý pomáha odstraňovať kondenzáciu vodnej pary, zatuchnutý vzduch, huby, plesne a bráni odlepovaniu tapiet pôsobením nadmernej vlhkosti. Stabilizuje vlhkosť ovzdušia v miestnosti a vlhkosť mení na roztok.Prístroj je možné používať v kuchyniach, spálňach a menších priestoroch do 25 m3, ktoré nie sú vykurované, slabo izolované alebo sa v nich tvorí nadbytok pary.Môže byť umiestnený na zemi alebo na nábytku či poličke.V prípade potreby je možné použiť aj napr. dva prístroje súčasne.PoužitieOdstráňte vrchný kryt prístrojaVrecko s tabletou otvorte tak, aby ste sa tablety nedotýkali rukou.Tabletu vložte do  prístroja modrou stranou smerom dole a  vrchný kryt uzavrite. Prístroj umiestnite v miestnosti tak, aby okolo neho bolo cca 10 cm voľného priestoru, pre lepšiu cirkuláciu vzduchu.Po spotrebovaní tablety vylejte vyzrážanú tekutinu do umývadla alebo do toalety. Odstráňte zvyšky, resp. povlak od tablety pomocou horúcej vody. Po manipulácii s prístrojom si umyte ruky.