Vymedzovacia plastová podložka 28 x 100 x 3 mm
0,10 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
Vymedzovacia plastová podložka 28 x 100 x 3 mm
0,10 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024

Dištančná (vymedzovacia) podložka medzi rám a ostenia. Foto je len ilustračné. Používa sa napr. v prípade, že je nutné okno podložiť z dôvodu potreby vyrovnanie výšky jednotlivých okien. Zriadenie na požadovanú výšku sa vykoná pomocou pevných nekovových podložiek. Tieto ustanovujúcie prvky sa po dokončení montáže neodstraňujú! Okno musí byť vždy usadené na pevnej podložke. Umiestnenie podkladových prvkov sa vykonáva v závislosti na šírke a typu okna. Do šírky 1000 mm vrátane (jednokrídlové okno), sa podkladá v rohoch rámu. Okná so šírkou väčšou ako je tento rozmer sa podkladajú v troch (alebo viac) miestach. Maximálny rozstup podkladových bodov v tomto prípade nesmie presiahnuť 600 mm. U dvoch a viackrídlových okien so zvislým rámovým stĺpikom sa umiestňujú podkladové podložky vždy tiež pod tento stĺpik! Pri montáži balk.dverí platia rovnaké zásady ako pri plastových okien. Len v prípade že sú balk.dvere vybavené Al prahom, platí pri montáži rovnaké zásady usadenie a podloženie prahu ako primontáži vstupných dverí. Ďalej sa používa napr. pri osadzovaní okien s výškou nad 1700 mm, vstupných a balk.dverí, kde sa umiestňuje na stred výšky po oboch stranách rámu do montážnej škáry. Podložka zamedzí prehnutie profilu rámu do súdka po pritiahnutí kotviacich plechov do ostenia. U jednokrídlových okien a vst.dverí sa podložky vkladajú medzi rám a ostenia v hornom rohu na strane kľučky a v protiľahlom spodnom rohu na strane závesov - zamedzí pohyb rámu v ostení po zapenení a odstránení montážnych klinov. Rám musí byť v týchto miestach cez podložku pevne opretý o ostenia. Oporné podložky nesmie prečnievať cez rovinu rámu a po zapenení sa neodstraňujú.

Vymedzovacia plastová podložka 28 x 100 x 5 mm
0,20 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
Vymedzovacia plastová podložka 28 x 100 x 5 mm
0,20 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024

Dištančná (vymedzovacia) podložka medzi rám a ostenia. Foto je len ilustračné. Používa sa napr. v prípade, že je nutné okno podložiť z dôvodu potreby vyrovnanie výšky jednotlivých okien. Zriadenie na požadovanú výšku sa vykoná pomocou pevných nekovových podložiek. Tieto ustanovujúcie prvky sa po dokončení montáže neodstraňujú! Okno musí byť vždy usadené na pevnej podložke. Umiestnenie podkladových prvkov sa vykonáva v závislosti na šírke a typu okna. Do šírky 1000 mm vrátane (jednokrídlové okno), sa podkladá v rohoch rámu. Okná so šírkou väčšou ako je tento rozmer sa podkladajú v troch (alebo viac) miestach. Maximálny rozstup podkladových bodov v tomto prípade nesmie presiahnuť 600 mm. U dvoch a viackrídlových okien so zvislým rámovým stĺpikom sa umiestňujú podkladové podložky vždy tiež pod tento stĺpik! Pri montáži balk.dverí platia rovnaké zásady ako pri plastových okien. Len v prípade že sú balk.dvere vybavené Al prahom, platí pri montáži rovnaké zásady usadenie a podloženie prahu ako primontáži vstupných dverí. Ďalej sa používa napr. pri osadzovaní okien s výškou nad 1700 mm, vstupných a balk.dverí, kde sa umiestňuje na stred výšky po oboch stranách rámu do montážnej škáry. Podložka zamedzí prehnutie profilu rámu do súdka po pritiahnutí kotviacich plechov do ostenia. U jednokrídlových okien a vst.dverí sa podložky vkladajú medzi rám a ostenia v hornom rohu na strane kľučky a v protiľahlom spodnom rohu na strane závesov - zamedzí pohyb rámu v ostení po zapenení a odstránení montážnych klinov. Rám musí byť v týchto miestach cez podložku pevne opretý o ostenia. Oporné podložky nesmie prečnievať cez rovinu rámu a po zapenení sa neodstraňujú.