TANGIT UNI-LOCK - Šnúra na tesnenie závitov 20 m
6,12 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
TANGIT UNI-LOCK - Šnúra na tesnenie závitov 20 m
6,12 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024

Univerzálna polyamidová niť pokrytá internou ochrannou pastou, ktorá je určená na utesňovanie závitov potrubia, tesnenie potrubia na pitnú vodu a plyn. Poskytuje okamžité utesnenie ihneď po namontovaní.PoužitieVlákno sa navíja krížom cez závit. Na splnenie optimálnej funkcie, drážky závitu nemusia byť vyplnené. Odporúča sa zdrsniť závit kovovej rúry pílou na kov. Ak by aj došlo k pretrhnutiu vlákna, naďalej bude tesniť ako neporušené. Utiahnutie je možné korigovať bez porušenia kvality tesnenia. Korekcia spoja do potrebnej polohy po utiahnutí závitu je obmedzená - možná len v minimálnom rozsahu.Používajte odporúčanú dĺžku vlákna na danú veľkosť závitu.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia (CLP):Látka alebo zmes nie je nebezpečná podľa nariadenia (EC) č. 1272/2008 (CLP).Prvky označovaniaPrvky označovania (CLP):Látka alebo zmes nie je nebezpečná podľa nariadenia (EC) č. 1272/2008 (CLP).Iná nebezpečnosťŽiadne pri riadnom používaní.Nespĺňa kritéria pre perzistentné, bioakumulatívne a toxické látky (PBT) a veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne látky (vPvB).

DEN BRAVEN - Strešný bitúmenový tmel cierna 310 ml
4,50 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
DEN BRAVEN - Strešný bitúmenový tmel cierna 310 ml
4,50 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024

Na drobné opravy a lepenie živičných strešnýchkrytín - šindlov za studena, utesňovanie zakončovacích plechov, oplechovaniekomínov, atík. Dotmelovanie parapetových a štítových krytín, priechodovodkvapových zvodov a prechodov striech. Núdzové opravy striech, odkvapov,tzv. preplátovaním. Podtmelovanie hrebeňových krytín.Charakteristika:-      Veľmi jednoduchá aplikácia-         Mrazuvzdorný s antikoróznou ochranou-         Výborná odolnosť pri deformácii podkladu-         Pretierateľný len farbami bitúmenového základu-         Trvale plastický i pri veľkých tepelnýchrozdieloch-         Vysoká priľnavosť k rôznym stavebným materiálomi v kombinácii savý-nesavý-         Odolný UV žiareniuTechnické údaje:Základ / Materiál: bitúmenTepelná odolnosť: –20 / +80°C (po vytvrdnutí)Aplikačná teplota: +5 / +40°CDoba vytvorenia povrchovej vrstvy: > 15 hod.Doba úplného vytvrdnutia: 1-2 týždnePriľnavosť k podkladu po 14 dňoch: ≈ 0,15 MPa (naasf. pás a oceľový plech)Priľnavosť k podkladu po 28 dňoch: ≈ 0,27 MPa (naasf. pás a oceľový plech)

DEN BRAVEN - Kachliarsky tmel biela 310 ml
5,41 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
DEN BRAVEN - Kachliarsky tmel biela 310 ml
5,41 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024

Na tmelenie prasklín a škár šamotových výplní kachlí a krbov, kotlov, pecí, komínových prírub, dymovodom, škár otvorených ohnísk a pod. Opravy prasklín, trhlín a úlomkov šamotových výplní. Úplná doba vytvrdnutia cca 24 hodín v závislosti na teplote a hrúbke škáry. Po vytvrdnutí tvrdý.Charakteristika:-       Okamžite použiteľný, jednoducho aplikovateľný-          Tepelná odolnosť do 1200 °C-          Vysoká priľnavosť k savým i nesavým materiálom a ich vzájomným kombináciám-          Pretierateľný akrylátovými a disperznými farbamiTechnické údaje:Základ / Materiál: kremičitan sodnýTepelná odolnosť: až 1200 °C (po vytvrdnutí)Aplikačná teplota: +15 / +40°CDoba vytvorenia povrchovej vrstvy: ≈ 5 – 10 minútDoba úplného vytvrdnutia: 24 – 96 hod.