DEN BRAVEN - Adhézny mostík (koncentrát) 1 kg ružová
8,41 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
DEN BRAVEN - Adhézny mostík (koncentrát) 1 kg ružová
8,41 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Adhézny mostík je jednozložkový bezrozpúšťadlový náter, ktorý slúži na zlepšenie prídržnosti pri hladkých a nenasiakavých povrchoch.Je možné ho použiť v interiéri aj exteriéri a pri požiadavke na zníženie nasiakavosti podkladu je nutné ho kombinovať s vhodnou penetráciou. Je vhodný na vyzreté omietky, nekonštrukčný a pohľadový betón, sklenené tapety, drevené, papierové, sadrokartónové povrchy, OSB dosky, umakart, obklady, dlažby a pod.Tak isto sa používa na zvýšenie prídržnosti lepidiel, stierok, omietok a pod.Spotreba: - 0,2 kg/m2Riedenie:- nenasiakavé podklady: neriedi sa- nasiakavé podklady: 1:0,5Príprava podkladuPodklad musí byť súdržný, čistý, suchý, bez solí rozpustných vo vode, mastnôt a oleja.Nové omietky musia byť vyzreté.Staré nesúdržné nátery je potrebné odstrániť.Extrémne nasiakavé podklady alebo pod nivelačné hmoty odporúčame pred použitím adhézneho mostíka penetrovať hĺbkovou penetráciou NANO alebo použiť Primer ALFA.AplikáciaPred aplikáciou adhézny mostík dôkladne premiešajte.Aplikujte maliarskou štetkou alebo štetcom v jednej vrstve.Počas aplikácie je nutné adhézny mostík premiešavať, aby mal rovnomernú konzistenciu.Čistenie náradiapracovné náradie po skončení prác ihneď umyte vodou.

INTERIOR FIX PRIMER - Základný náter pre zvýšenie priľnavosti biela 3 L
67,82 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Akrylový základný náter pre použitie v interiéri a exteriéri, ktorý zaisťuje optimálnu priľnavosť vrchných náterov na tvrdých a hladkých povrchoch.Vytvára matný povrch a je použiteľný na keramické obklady, tvrdé PVC, sklo, laminát alebo predtým lakované povrchy.Je pretierateľný akoukoľvek farbou.Výdatnosť: - 8 m2/LRiedenie:- neriedi saPríprava podkladuPovrch musí byť pred aplikáciou čistý, suchý a pevný.Odstráňte nečistoty, špinu a mastnotu pomocou prípravku Fluren 37.Zafarbenie od vody, nikotínu a sadze je možné vyčistiť prípravkom Fluren 49.Podľa potreby povrch prebrúste a trhliny vyplňte vhodným tmelomAplikáciaPenetračný náter sa pri aplikácií neriedi a je pripravený na použitie.Aplikujte štetcom, valčekom alebo striekaním v 1 jednej vrstve.Aplikovanú vrstvu nechajte dostatočne vyschnúť pred aplikáciou vrchného náteru.Čistenie náradiaNáradie po skončení prác očistite vodou.Klasifikácia látky alebo zmesiDefinícia výrobku: ZmesKlasifikácia podľa smernice (ES) č. 1272/2008Tento výrobok nie je klasifikovaný ako nebezpečný podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008.Prvky označovaniaVýstražné slovo: Bez signálneho slova.Výstražné upozornenia: Nie sú známe žiadne závažné účinky alebo kritické nebezpečenstvo.Bezpečnostné upozorneniaPrevencia: Nie je použiteľné.Odozva: Nie je použiteľné.Uchovávanie: Nie je použiteľné.Zneškodňovanie: Nie je použiteľné.Iné riziká, nepodliehajúce klasifikácií: Nie sú známe.

ESMAL KONTAKT Adhézny mostík 25kg
57,50 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
ESMAL KONTAKT Adhézny mostík 25kg
57,50 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

​ESMAL KONTAKT Adhézny mostík je špeciálny vodouriediteľný náter určený na zvýšenie prídržnosti nasledujúcej vrstvy farby na nasiakavé až nenasiakavé stavebné materiály.

Murexin Superzáklad D4 Rapid 5kg
41,50 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Murexin Superzáklad D4 Rapid 5kg
41,50 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Jednozložkový, bezrozpúšťadlový, rýchlo tuhnúci adhézny mostík na báze špeciálnych disperzií.

Tikkurila OTEX ADHESION PRIMER - živicový adhézny základ 3L
43,70 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Tikkurila OTEX ADHESION PRIMER - živicový adhézny základ 3L
43,70 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Rýchloschnúci základný adhézny náter na alkydovej báze.