4Home Stierka na okno s dávkovačom, 31 x 26 cm, 250 ml
3,99 €
Uvedená cena je platná k 04.12.2023
4Home Stierka na okno s dávkovačom, 31 x 26 cm, 250 ml
3,99 €
Uvedená cena je platná k 04.12.2023

Okná umyté raz dva? Stačí vám na to len jeden pomocník! Dokonalá stierka na okná s rozprašovačom aj návlekom z mikrovlákna urobí všetku prácu za vás v 3 krokoch. Z rozprašovača nanesiete na okná saponát, špongiou ich umyjete a potom len stierku otočíte a pohodlne okná zotriete.Návlek z mikrovlákna možno jednoducho zvliecť a prať v práčke na 60 °C. Nádržka na saponát a rukoväť sú vyrobené z plastu, návlek z mikrovlákna, stierka - hliník + guma.

4home Náhradný poťah pre stierku na okná
2,49 €
Uvedená cena je platná k 04.12.2023
4home Náhradný poťah pre stierku na okná
2,49 €
Uvedená cena je platná k 04.12.2023

Náhradná hlavica je určená pre stierku na okná (objednávacie číslo stierky 801981) značky 4home. Hlavica je vyrobená z mikrovlákna, ktoré dôkladne saje mastnotu a všetky nečistoty. Uchytenie na suchý zips umožňuje jednoduchú manipuláciu. Náhradu možno prať v práčke bez aviváže až pri 60 °C.

Orion Lavór s ušami priemer: 56 cm
24,99 €
Uvedená cena je platná k 04.12.2023
Orion Lavór s ušami priemer: 56 cm
24,99 €
Uvedená cena je platná k 04.12.2023

Okrúhly lavór s úchytmi je vhodný pre všestranné použitie v domácnosti. Umývadlo je vyrobené z kvalitného PVC, je ľahko umývateľné a dobre sa skladuje.Ponúkame v dvoch farebných variantoch bez možnosti výberu - modrá a zelená.

York Utierka Bambus Natural 25 x 25 cm, 3 ks
7,99 €
Uvedená cena je platná k 04.12.2023
York Utierka Bambus Natural 25 x 25 cm, 3 ks
7,99 €
Uvedená cena je platná k 04.12.2023

Táto viacúčelová utierka účinne odstráni mastnotu a iné nečistoty z vášho riadu. Je ideálna pre hygienické a ekologické umývanie riadu a utieranie dosiek v kuchyni.Vzhľadom k tomu, že je vyrobená z ekologickej suroviny - bambusového vlákna, nevyžaduje použitie pracích prostriedkov. Bambusové vlákna majú antibakteriálne vlastnosti, čo znamená, že tkanina zostane dlhšie čistá a svieža.Výrobok je vhodný pre alergikov.

Ardon Malá hubka na riad - Viac farieb
0,96 €
Uvedená cena je platná k 04.12.2023
Ardon Malá hubka na riad - Viac farieb
0,96 €
Uvedená cena je platná k 04.12.2023

Malá hubka na riad - Viac farieb od výrobca Ardon. Produkt je dostupný za 5 dní.

CHEMOLAK - P 8500 Prípravok na umývanie pištolí 4 l
35,43 €
Uvedená cena je platná k 04.12.2023
CHEMOLAK - P 8500 Prípravok na umývanie pištolí 4 l
35,43 €
Uvedená cena je platná k 04.12.2023

Prípravok určený na vyplachovanie a umývanie striekacích pištolí a náradia po dokončení aplikačných prác. Prípravok sa nesmie používať na riedenie náterových látok, ale iba na čistenie náradia a pištolí.Prípravok čistí náradie od celulózových, syntetických, polyuretánových a olejových náterových hmôt.Náradie znečistené epoxidovými nátermi je potrebné očistiť viackrát za sebou.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008Horľavá kvapalina, kategória nebezpečnosti 2Nebezpečenstvo vdýchnutia, kategória nebezpečnosti 1Dráždivý pre kožu, kategória nebezpečnosti 2Podráždenie očí, kategória nebezpečnosti 2Toxicita pre špecifický cieľový orgán – jednorazová expozícia kategória nebezpečnosti 3Reprodukčná toxicita, kategória nebezpečnosti 2Toxicita pre špecifický cieľový orgán – opakovaná expozícia kategória nebezpečnosti 2Nebezpečný pre životné prostredie, kategória chronickej nebezpečnosti 2Prvky označovaniaOznačovanie podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008Výstražné piktogramy:Výstražné slovo: NebezpečenstvoVýstražné upozorneniaH 225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.H 304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.H 315 Dráždi kožu.H 319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.H 336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.H 361 Podozrenie, že spôsobuje poškodenie plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa.H 373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.H 411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.EUH 066 Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.Bezpečnostné upozorneniaP 102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P 202 Nepoužívajte, kým si neprečítate a nepochopíte všetky bezpečnostné opatrenia.P 210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich prvkov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.P 243 Vykonajte opatrenia na zabránenie výbojom statickej elektriny.P 260 Nevdychujte pary/aerosóly.P 273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.P 280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.P 301 + P 310 PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM.P 305 + P 351 + P 338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.P 331 Nevyvolávajte zvracanie.P 501 Zneškodnite obsah/nádobu ako nebezpečný odpad, v súlade s miestnymi predpismi.Obsahuje: Uhľovodíky, C6-C7, izoalkány, cyklické < 5 % n-hexanu, toluén, metyl acetát, acetónIná nebezpečnosťNie je známa.

HG 215 - Čistič náhrobných kameňov 0,5 l 215
11,10 €
Uvedená cena je platná k 04.12.2023
HG 215 - Čistič náhrobných kameňov 0,5 l 215
11,10 €
Uvedená cena je platná k 04.12.2023

Čistič náhrobných kameňov dôkladne odstraňuje nánosy zapríčinené poveternostnými podmienkami, špinu, škvrny a znečistenie vtáčím trusom z náhrobných kameňov a mramoru, kamenných kvádrov alebo iných druhov prírodného kameňa.PoužitiePred použitím odstráňte blokovaciu západku.Stlačte trysku na prednej strane a otočte ňou o 1/4.Čistič nastriekajte z cca 5 cm vzdialenosti na čistenú plochu.V miestach, kde je špina už veľmi zastaralá, opakujte aplikáciu po 20-30 minútach.Prípadné zvyšky špiny nechajte uschnúť a následne odstráňte handrou alebo kefou.Po vyčistení dôkladne umyte povrch veľkým množstvom vody.Po použití otočte trysku o 1/4 späť.

HG 335 - Hygienický čistič chladničky 0,5 l 335
5,34 €
Uvedená cena je platná k 04.12.2023
HG 335 - Hygienický čistič chladničky 0,5 l 335
5,34 €
Uvedená cena je platná k 04.12.2023

Hygienický čistič chladničiek je rýchloschnúci a sviežo voňajúci čistiaci prostriedok, ktorý chladničku vyčistí rýchlo a hygienicky.Po čistení nezostávajú šmuhy a v chladničke nezostáva prípadný zápach.PoužitieTrysku v prednej časti otočte o 1/4.Na povrchy, ktorý budete čistiť nastriekajte a čistou handrou zotrite nečistoty.Potom povrch utrite do suchaOdolné, zatvrdnuté nečistoty postriekajte a čistič nechajte niekoľko minút pôsobiť.Oplachovanie vodou po aplikovaní nie je nutné.Zároveň je vhodný aj na čistenie vonkajších stien chladničky.Prostriedok nestriekajte na potraviny alebo do ventilačných otvorov.

OSMO - Vosková údržba v spreji bezfarebný 0,4 l
27,28 €
Uvedená cena je platná k 04.12.2023
OSMO - Vosková údržba v spreji bezfarebný 0,4 l
27,28 €
Uvedená cena je platná k 04.12.2023

Vosková údržba je prípravok na báze vosku na regeneráciu voskovaných drevených povrchov alebo drevených plôch ošetrených tvrdým voskovým olejom.Pomocou primeranej starostlivosti ostávajú plochy po ošetrení odolné.Sprej nevytvára film.Je možné ho použiť na korok, drevo, linoleum, PVC, syntetické povrchy, kamenný mramor a keramické dlaždice.Vosk zároveň odpudzuje nečistoty, odstráni silné nečistoty a škvrny.Príprava podkladuPovrch musí byť bez nečistôt a bez prachu.Silné znečistené a opotrebované podlahy najskôr vyčistite vodou s prípravkom Wisch-Fix pomocou mopu na vlhko.Po uschnutí použite OSMO voskovú údržbu.AplikáciaPred použitím sprej pretrepte.Pri údržbe striekajte vo vzdialenosti 30 cm, rovnomerne rozotrite handričkou.Ak chcete škvrny odstrániť, nastriekajte priamo na usadeniny.Uvoľnenú nečistotu zotrite handričkou.

ANZA WASH-DOWN SPONGE - Čistiaca špongia oranžová
18,54 €
Uvedená cena je platná k 04.12.2023
ANZA WASH-DOWN SPONGE - Čistiaca špongia oranžová
18,54 €
Uvedená cena je platná k 04.12.2023

Špongia špeciálne navrhnutá na čistenie stien. Špongia má vysokú saciu schopnosť.

HG 625 - Sprej na kožu 300 ml
9,37 €
Uvedená cena je platná k 04.12.2023
HG 625 - Sprej na kožu 300 ml
9,37 €
Uvedená cena je platná k 04.12.2023

Sprej na kožu je prípravok na čistenie a údržbu s jednoduchým použitím pre anilínovú kožu a farbenú kožu - nábytok, kufre, kabelky a kožu, ktorá je ošetrená HG 4v1 na kožu. Prípravok čistí a vyživuje v jednom, takže koža pri jeho pravidelnom používaní ostáva vo výbornej kondícií. Nevhodný pre semiš a nubuk. Použitie Fľašu pred použitím dôkladne pretrepte. Ventil na prednej strane pootočte o štvrtinu. Ošetrovaný povrch nasprejujte a ihneď rozotrite pomocou suchej a čistej handričky. Po zaschnutí môžete kožu pretrieť jemnou handričkou, aby ste dosiahli vyšší lesk. Ak chcete dosiahnuť vyšší lesk, odporúčame použiť prípravok HG 4v1 na kožu. Znečistenú kožu najskôr ošetrite prípravok HG Intenzívny čistič na kožu a následne použite HG 4v1 na kožu. Po použití ventil pootočte o jednu štvrtinu. 

Leifheit Náhrada k mopu Clean Twist M Ergo Super Soft
10,99 €
Uvedená cena je platná k 04.12.2023
Leifheit Náhrada k mopu Clean Twist M Ergo Super Soft
10,99 €
Uvedená cena je platná k 04.12.2023

Náhrada Super Soft na mop Clean Twist M Ergo určená pre citlivé laminátové a drevené podlahy. Jemná štruktúra pre minimálne zanechanie vlhkosti. Vyrobené z polyesteru chrániaceho podlahu pred poškriabaním. Možno prať pri 60 °C. Šírka 33 cm.NOVÉ: Jednoduché uchytenie náhrady cez vrecká a suché zipsy Velcro.

Leifheit Náhrada k mopu Clean Twist M Ergo Micro Duo
10,99 €
Uvedená cena je platná k 04.12.2023
Leifheit Náhrada k mopu Clean Twist M Ergo Micro Duo
10,99 €
Uvedená cena je platná k 04.12.2023

Náhrada Micro Duo k mopu Clean Twist M Ergo na intenzívne čistenie všetkých druhov podláh. Perfektná absopcia nečistôt vďaka systému 2 typov mikrovlákien. Možno prať pri 60 °C. Šírka 33 cm. Materiál: 78 % polyester, 22 % nylon.NOVÉ: Jednoduché uchytenie náhrady cez vrecká a suché zipsy Velcro.

06241 DR Cyber ​​clean na utieranie prachu
2,95 €
Uvedená cena je platná k 04.12.2023
06241 DR Cyber ​​clean na utieranie prachu
2,95 €
Uvedená cena je platná k 04.12.2023

Dajte stop všetkým nepraktickým handričkám na utieranie prachu, s ktorými sa ťažko dostať do úzkych priestorov. Cyber Clean Vám ušetrí námahu.

Kinekus Držiak/stojan na WC toaletný papier OSKAR plastový
5,09 €
Uvedená cena je platná k 04.12.2023
Kinekus Držiak/stojan na WC toaletný papier OSKAR plastový
5,09 €
Uvedená cena je platná k 04.12.2023

Plastový držiak na wc papier. Má obdĺžníkový tvar. Rozmery má 12,5 x 13,5 cm. Dá sa zavesiť, upevňuje sa pomocou šróbov, ktoré sú súčasťou balenia. Má bielu farbu.

Kinekus Kefa ručná podlahová, ryžák, drevená s vláknom z africkej trávy
2,99 €
Uvedená cena je platná k 04.12.2023

Drevená podlahová ručná kefa - RYŽÁK S vláknom z africkej trávy Veľkosť 21 cm

Kinekus Metla cestárska bez násady, 30cm
4,79 €
Uvedená cena je platná k 04.12.2023
Kinekus Metla cestárska bez násady, 30cm
4,79 €
Uvedená cena je platná k 04.12.2023

bez nasady, na zavit, stetiny plast

Kinekus Metla detská, farebné pruhy, 73cm
8,49 €
Uvedená cena je platná k 04.12.2023
Kinekus Metla detská, farebné pruhy, 73cm
8,49 €
Uvedená cena je platná k 04.12.2023

Detská metla -záhradné náradie, pre spoločné chvíle s malými pomocníkmi na záhrade a doma. Metla, zmeták s pevnými štetinami Drevená násada s farebnými pruhmi Oko na násade na zavesenie Celková dĺžka: 73 cm V rovnakom dekore sú dostupné aj 7-zubové hrable, lamelové hrable a motyka.  

Senzačne Hubka na riad CENTI MIDI 10 ks
0,99 €
Uvedená cena je platná k 04.12.2023
Senzačne Hubka na riad CENTI MIDI 10 ks
0,99 €
Uvedená cena je platná k 04.12.2023

kuchynská hubka na riad, sada 10ks, mix farieb

Adler Legno-Holzbodenseife čistič na podlahy 1L
17,60 €
Uvedená cena je platná k 04.12.2023
Adler Legno-Holzbodenseife čistič na podlahy 1L
17,60 €
Uvedená cena je platná k 04.12.2023

Čistí, ošetruje a zušľachťuje podlahy trvale udržateľným spôsobom.Ošetrovací koncentrát na báze prírodných rastlinných olejov na olejované,voskované a lúhované drevené a parketové podlahy.

CEDRIC Profilovaná špongia na teflon 2 ks
0,70 €
Uvedená cena je platná k 04.12.2023
CEDRIC Profilovaná špongia na teflon 2 ks
0,70 €
Uvedená cena je platná k 04.12.2023

Balenie 2 kusov profilovaných hubiek na umývanie hlavne teflonových hrncov a panvíc či iných teflonových povrchov.

CEDRIC Čistič zámkovej dlažby s rúčkou
7,10 €
Uvedená cena je platná k 04.12.2023
CEDRIC Čistič zámkovej dlažby s rúčkou
7,10 €
Uvedená cena je platná k 04.12.2023

Čistič zámkovej dlažby drevený, s umelými štetinami a kovovým čističom na boku.

CEDRIC Lopatka na uhlie pozinkovaná
4,20 €
Uvedená cena je platná k 04.12.2023
CEDRIC Lopatka na uhlie pozinkovaná
4,20 €
Uvedená cena je platná k 04.12.2023

Kovová lopatka určená na prácu s uhlím, pozinkovaná.

CEDRIC WC kefa, pochrómovaná kovová rúčka
3,60 €
Uvedená cena je platná k 04.12.2023
CEDRIC WC kefa, pochrómovaná kovová rúčka
3,60 €
Uvedená cena je platná k 04.12.2023

Záchodová kefa na čistenie toaletnej misy, pochrómovaná kovová rúčka

CEDRIC Univerzálna savá utierka 1ks
0,20 €
Uvedená cena je platná k 04.12.2023
CEDRIC Univerzálna savá utierka 1ks
0,20 €
Uvedená cena je platná k 04.12.2023

Univerzálna savá utierka na rôzne použitia v rozmeroch 30x38 cm.

CB - NORDIC B5207 - WC kefa so závesnou nádobou
158,16 €
Uvedená cena je platná k 04.12.2023
CB - NORDIC B5207 - WC kefa so závesnou nádobou
158,16 €
Uvedená cena je platná k 04.12.2023

Séria NORDIC ponúka nadčasovú kombináciu lesklého chrómu, prvkov z ručne vyrábaného matného skla a bielej či čiernej keramiky. V moderných priestoroch predstavuje funkčný element a dodáva im jemný nádych sofistikovanosti. Chrómový lesklý povrch kolekcie NORDIC je navyše podporený 10-ročnou zárukou.Colombo Design je rodinná spoločnosť založená v roku 1990 v meste Terno d'Isola na severe Talianska. Úspešne zastupuje označenie „Made in Italy“ ako celosvetovo uznávaný výrobca doplnkov do kúpeľne. Výrobky hrdo nesú prívlastok „GREEN MADE“ a spájajú v sebe komfort, kvalitu, funkčnosť a trvácnosť. Všetky produkty značky COLOMBO sú rozdelené do prehľadných kolekcií, ktoré predstavujú riešenie pre moderné, rustikálne aj minimalistické priestory.

MAKRO - Utierka 4+1 Azur
2,60 €
Uvedená cena je platná k 04.12.2023
MAKRO - Utierka 4+1 Azur
2,60 €
Uvedená cena je platná k 04.12.2023

MAKRO - Vedro 8l rôzne farby
3,20 €
Uvedená cena je platná k 04.12.2023
MAKRO - Vedro 8l rôzne farby
3,20 €
Uvedená cena je platná k 04.12.2023

Cena za 1ks, rôzne farebné prevedenie, dodanie podľa aktuálnej skladovej dostupnosti

MAKRO - Utierka super 3ks Moni38x50cm
2,50 €
Uvedená cena je platná k 04.12.2023
MAKRO - Utierka super 3ks Moni38x50cm
2,50 €
Uvedená cena je platná k 04.12.2023

Kinekus Vedro nerezové 12 l
9,89 €
Uvedená cena je platná k 04.12.2023
Kinekus Vedro nerezové 12 l
9,89 €
Uvedená cena je platná k 04.12.2023

nerezové vedro s rúčkou, objem 12l